Verksamhet

Förskolan arbetar med traditionell förskolepedagogik och vi förhåller oss till Stockholms stads riktlinjer och Läroplanen.

Våra tre avdelningar heter Äventyrarna, Upptäckarna och Utforskarna.

 Förskolan arbetar efter en verksamhetsplan som grundar sig på Läroplanen för förskolan. Verksamheten utgår från barnens olika kompetenser och behov pedagogerna ansvarar för att skapa goda relationer till vårdnadshavare och barn. Varje möte ska präglas av värme där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen ska erbjudas en lustfylld lärandetid där grunden läggs för trygga och nyfikna barn med gott självförtroende. Åldersindelning och gruppstorlekar är flexibla och anpassas efter rådande behov och barnens mognad.

Ställ ditt barn i kö