Vi Erbjuder

Vi erbjuder en förskola som med ett utforskande arbetssätt, ständigt skapar nya utmaningar för barnen, där de får utrymme för sina funderingar och tankar.

Förskolan har tre avdelningar. Avdelningarna heter ÄventyrarnaUpptäckarna och Utforskarna. Alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och trygga. Genom trygghet, uppmuntran och uppmärksamhet stödjer det barnen till att bli trygga individer.

Förskolan arbetar enligt Lpfö18 och vi utformar den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen efter barnens intressen och behov. Vi arbetar med ett utforskande arbetssätt för att skapa lust att leka och lära.

Hos oss är barnen delaktiga samt får inflytande över sin vistelse på förskolan genom att vi arbetar med ett demokratiskt arbetssätt. Barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och idéer.

De äldsta barnen på förskolan deltar i skolförberedande aktiviteter. Sista terminen har en pedagog avslutningssamtal med vårdnadshavare. Avslutningssamtalet innehåller dokumentation från barnets progression och information som skolan kan behöva få veta för att barnet ska få den bästa starten i skolan.

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete, och för att uppnå våra mål utvärderas förskolans verksamhet med stöd av Stockholms stads brukarundersökning och dokumentation. Du som vårdnadshavare är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.

Ställ ditt barn i kö