Ställa ditt barn i kö

Köregler för Förskolan Björntjänst. 

Ansökan om plats görs via Stockholms stads e-tjänst, min barnomsorg. Vid ledig plats går erbjudande till de barn som valt att stå i kö till vår verksamhet enligt nedan.

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerad på förskolan.

2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om fler barn har samma kötid, ligger barnets personnummer till grund för placering, det äldre barnet går före det yngre barnet. 

Om avsteg görs från turordningen, fattas besut av huvudmannen samt motiveras och dokumenteras av huvudmannen. Beslut ska sedan anmälas till utbildningsförvaltningen. 

Vill man komma på en visning så ringer ni oss 08-6870345 eller skickar ett mail till info@forskolanbjorntjanst.se

Stockholms stad taxa
https://forskola.stockholm/avgifter/

Ställ ditt barn i kö