Dokument

Ladda ned PDF:er

Policy inom förskolan

Likabehandlingsplan

Privacy policy

Sjukdomspolicy

Klagomål

Rutiner för klagomålshantering.

Enligt den nya skollagen 4 kap. 8§  har vi som huvudman ansvar för att du som förälder ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål.

Om du har klagomål på förskolan kan du vända dig till:

  1. Förskollärare/barnskötare på förskolan
  2. Rektor Marita Dahlberg eller Skolchef Anna Jensing
  3. Skriv ut  blanketten som ni hittar under "fliken" dokument och fyll i den och lämna den till pedagog på förskolan eller om du vill vara anonym så kan du skicka den till:

Förskolan Björntjänst, Bäckbornasväg 17, 16860 Bromma

 info@forskolanbjorntjanst.se   

  1. Övriga pedagogiska klagomål kan göras på anmalan@edu.stockholm.se           

Ställ ditt barn i kö